Burger hoặc Burger có thể đề cập đến: Bánh mì kẹp thịt, một loại thực phẩm bao gồm thịt và bún đã nấu chín. Cheeseburger, một loại bánh hamburger có thêm pho mát.