Pizza là một loại bánh mở ở dạng một chiếc bánh mì dẹt phủ nhân, chủ yếu là phô mai nấu chảy. Một trong những món ăn phổ biến nhất trên thế giới, món ăn quốc gia của Ý